• Đào tạo
  • Khóa học CBT - Trị liệu nhận thức hành vi

Khóa học CBT - Trị liệu nhận thức hành vi

Khóa học CBT - Trị liệu nhận thức hành vi
17:04 07/06/2022

Liệu pháp nhận thức hành vi (Cognitive behavioral therapy - CBT) là một trong những liệu pháp tâm lý phổ biến trong trị liệu tâm lý hiện đại. Những người có định hướng theo đuổi ngành tâm lý học và cả những nhà tâm lý đang thực hành nghề đều có sự quan tâm lớn đến lý thuyết và các kỹ thuật thực hành của CBT.

Chia sẻ bài viết

Đính kèm ảnh (Tối đa 4 ảnh)
ADMIN 1
ADMIN 2