TS Nguyễn Bá Đạt

  • Tiến sĩ tâm lý học, có chuyên môn về tư vấn - tham vấn và trị liệu các rối loạn tâm lý, sức khỏe tâm thần.
  • Có 20 năm kinh nghiệm tham vấn và trị liệu tâm lý cho cả người lớn, trẻ em và trẻ vị thành niên

Chia sẻ bài viết

Đính kèm ảnh (Tối đa 4 ảnh)
ADMIN 1
ADMIN 2