Chuyên gia Mai Phan

 -Chuyên viên Tâm lý học Lâm sàng. Học viên cao học Tâm lý học Lâm sàng (tốt nghiệp tháng 11/2021)
- Từng coaching cho Công ty Phát triển Giới trẻ Việt Nam
 

Chia sẻ bài viết

Đính kèm ảnh (Tối đa 4 ảnh)
ADMIN 1
ADMIN 2