ADMIN 1

  • Hướng dẫn khách hàng sử dụng App
  • Hướng dẫn khách hàng đặt lịch tham vấn và trị liệu tại DR.PSY
  • Nhận thông tin về các thắc mắc của khách hàng.
  • Nhận khiếu nại từ khách hàng và phản hồi lại sau đó

Chia sẻ bài viết

Đính kèm ảnh (Tối đa 4 ảnh)
ADMIN 1
ADMIN 2